Yhdistyken purkamisesta vastaavat

 

 

 

Päivitetty 11.02.2020


YHDISTYS ON PÄÄTTÄNYT PURKAA TOIMINTANSA JA TOIMINTA PÄÄTTYY V. 2020 ALUSSA


Wiipurin arkistoyhdistyksen tarkoituksena oli  Viipurin alueen perinteitä nykyisin vaalivien yksityisten ja yhteisöjen arkistoaineiston luettelointia, kokoamista ja säilyttämistä.

YHDISTYKSEN KERÄÄMÄÄ AINEISTOA ON LUOVUTETTU KANSALLISARKISTOON, KARJALAN LIITTOON JA WIIPURI-YHDISTYKSEEN

Tätä aineistoa voidaan käyttää tutkimuksen, kansalaiskasvatuksen ja kotiseutuharrastuksen lähdeaineistona.

Yhdistyksen purkamiseen liittyvistä asioista voi kysyä purkamisesta vastaavilta henkilöiltä
Yhdistyken purkamisesta vastaavat

Arkistoyhdistys suosittelee jäsenistöänsä liittymään Wiipuri-Yhdistykseen. Yhdistykseen liittyminen onnistuu mm. WY:n kotisivuilla olevalla liittymiskaavakkeella ja lähettämällä se eteenpäin siellä olevan ohjeen mukaan, tai ilmoittaa jollekin yhdistyksen purkamisesta vastaavalle.

WY:n kotisivu on: www.viipuri.net
Täältä löydät myös yhdistyksen toiminnasta tietoa.